Η επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης της εταιρίας METRO ΑΕΒΕ

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης της εταιρίας METRO ΑΕΒΕ

Τουμπουλίδου, Ευμορφία

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της έννοιας της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης σε συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επικοινωνία κι ως εκ τούτου, τις συνέπειες αυτής στο εν γένει επαγγελματικό πλαίσιο. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εταιρία METRO ΑΕΒΕ και συγκεκριμένα το κατάστημα My Market Nιάημερος (Κοζάνη) στο οποίο διεξάγεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν και με ποιο τρόπο εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της επιχειρησιακής επικοινωνίας και πως αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινή εργασιακή πρακτική. Για τη διεξαγωγή της παρούσας χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, ενώ για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Ανθρώπινο δυναμικό
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)