Η επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης της εταιρίας METRO ΑΕΒΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης της εταιρίας METRO ΑΕΒΕ

Τουμπουλίδου, Ευμορφία

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της έννοιας της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης σε συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επικοινωνία κι ως εκ τούτου, τις συνέπειες αυτής στο εν γένει επαγγελματικό πλαίσιο. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εταιρία METRO ΑΕΒΕ και συγκεκριμένα το κατάστημα My Market Nιάημερος (Κοζάνη) στο οποίο διεξάγεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν και με ποιο τρόπο εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της επιχειρησιακής επικοινωνίας και πως αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινή εργασιακή πρακτική. Για τη διεξαγωγή της παρούσας χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, ενώ για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Ανθρώπινο δυναμικό
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.