Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σιδηρόπουλος, Νικόλαος Π.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει διάφορες πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η διάρθρωση της εργασίας είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το περιεχόμενο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ο τρόπος που αυτό μεταβάλλεται στο πλαίσιο των κοινών πολιτικών που ασκούνται σε επίπεδο ΕΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και δεδομένα που αφορούν τον αλιευτικό κλάδο της ΕΕ. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την διάσταση εκείνη της κοινής αλιευτικής πολιτικής που αφορά το διεθνές εμπόριο αλιευτικών προϊόντων. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.