Σχεδιασμός ψηφιακών Butterworth φίλτρων και ανάλυση αυτών σε περιβάλλον Matlab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχεδιασμός ψηφιακών Butterworth φίλτρων και ανάλυση αυτών σε περιβάλλον Matlab

Σέπκα, Μαρία

H ψηφιακή επεξεργασία σήματος είναι ένας ενδιαφέρων κλάδος, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της πληροφορικής. Η επεξεργασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω των ψηφιακών φίλτρων Butterworth ενώ στην εργασία αποδεικνύουμε πως αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογή σε GUI περιβάλλον, κάνοντας εκτεταμένη εφαρμογή των δυνατοτήτων του MATLAB. Μέσω της εφαρμογής γίνεται μελέτη διαφορετικών σημάτων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται και η επιλογή διαφορετικών φίλτρων σύμφωνα με την εκάστοτε επιλογή του χρήστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Επεξεργασία σημάτων
Ψηφιακή επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.