Η Καλλιέργεια του καπνού στην Ελλάδα. Προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Καλλιέργεια του καπνού στην Ελλάδα. Προβλήματα και προοπτικές

Μπιλγκέ, Γιουσούφ

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση της καλλιέργειας του καπνού στην Ελλάδα καθώς και τα προβλήματα και οι προοπτικές. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται η ταξινόμηση του καπνού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι εργασίες που εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της καλλιέργειας και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά των εχθρών και ασθενειών του καπνού. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συζήτηση για την οικονομική σημασία που κατέχει ο καπνός για την Ελλάδα, τη μονοπώληση Καπνεμπορίου καθώς και τις εξελίξεις της καλλιέργειας στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά για την ιστορική αναδρομή του καπνού συγκεκριμένα στο Νομό Ροδόπης, η σημασία και η σημερινή κατάσταση καπνοκαλλιέργειας στον Νομό Ροδόπης. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα προβλήματα σε διάφορους τομείς (παραγωγικό τομέα, οικονομικό τομέα, εμπορικό τομέα, βιομηχανικό τομέα) και συζητούνται οι προοπτικές. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας έρευνας η οποία περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία εκτάσεων, παραγωγής καπνού ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση της καπνοκαλλιέργειας στον Νομό Ροδόπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός - Επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.