Αξιολόγηση των λαχανοκομικών φασολιών (Μπαρμπούνι και Yellowbird) ως προς την παραγωγή χλωρών φασολιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιολόγηση των λαχανοκομικών φασολιών (Μπαρμπούνι και Yellowbird) ως προς την παραγωγή χλωρών φασολιών

Μποζοϊδης, Μιχαήλ

Η τρέχουσα εργασία πραγματεύεται τη σύγκριση 2 λαχανοκομικών ποικιλιών φασολιού(Μπαρμπούνι και yellow bird), ως προς την απόδοση παραγωγής χλωρών φασολιών. Γίνεται αναφορά στην καταγωγή και την εξάπλωση του φασολιού παγκοσμίως και την καλλιέργεια του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά του φασολιού,οι οικολογικές απαιτήσεις καθώς επίσης και όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές από την προετοιμασία του εδάφους μέχρι την συγκομιδή του λαχανοκομικού φασολιού. Επιπλέον αναφέρονται οι τρόποι εκτίμησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, αποθήκευση, συσκευασία, χρησιμότητα, θρεπτική αξία, οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν το φασόλι. Επίσης γίνεται η περιγραφή του πειράματος που διεξήχθη και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών όσον αφορά την πρωιμότητα και την συνολική απόδοση σε λοβούς . Πρωιμότερη και υψηλότερη απόδοση σε νωπούς λοβούς είχε η ποικιλία Μπαρμπούνι που ξεπέρασε την Yellowbird κατά 5 ημέρες ενώ και η συνολική παραγωγή λοβών ήταν κατά 18% μεγαλύτερη. Στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες φαίνεται ότι η πρωιμότητα άνθισης εξασφαλίζει και υψηλότερη απόδοση αφού τα φυτά εκτίθενται λιγότερο στο ενδεχόμενο καταπόνησης λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών το καλοκαίρι που μειώνουν σημαντικά τις τελικές αποδόσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Φασόλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.