Πορεία και εξέλιξη της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ στο ΧΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πορεία και εξέλιξη της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ στο ΧΑ

Κυριακούδης, Θεόδωρος Δ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στη βασική ορολογία του χρηματιστηρίου και στον κλάδο των αεροπορικών εταιριών γενικότερα, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η Αεροπορία Αιγαίου (Aegean AirLines). Συγκεκριμένα, γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρίας, αναλύονται τα οικονομικά της μεγέθη και μελετώνται οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της Εταιρίας. Επίσης, γίνεται αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα από την ένταξη της εταιρίας στο χρηματιστήριο μέχρι τη σημερινή κατάσταση και στην εξαγορά μεγάλης ανταγωνιστικής αεροπορικής εταιρίας, γεγονός που σημαδεύει την πορεία της Aegean και βελτιώνει σημαντικά την εικόνα της μετοχής της. Τέλος, επιχειρείται μία σύντομη ανάλυση της παρούσας κατάστασης της εταιρίας καθώς και προβλέψεις για το μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεροπορικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.