Καύσιμα από στερεά βιομηχανικά απόβλητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Καύσιμα από στερεά βιομηχανικά απόβλητα

Παπαλεωνιδόπουλος, Γεώργιος Β.
Ασημάκης, Στάθης Κ.

Η εργασία έχει ως θέμα την διερεύνηση της χρήσης των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στην παραγωγή καυσίμου (RDF). Αρχικά, παρατίθενται βασικά στοιχεία όπως είναι η επικρατούσα κατάσταση, η ισχύουσα νομοθεσία και ορισμένες βασικές έννοιες και ορισμοί. Στη συνέχεια, αναλύεται η παραγωγική διαδικασία του RDF και η ποιοτική σύσταση του προϊόντος, γίνεται αναφορά στο στάδιο καύσης του προϊόντος, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι εκλυόμενοι από την καύση ρύποι, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα οφέλη. Τέλος, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή και χρήση RDF σε διάφορες χώρες με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και αναφέρονται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.