Παρασκευή ηλεκτροδίων για κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Παρασκευή ηλεκτροδίων για κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη

Καρασαββίδης, Ηλίας Θ.

Γίνεται αναφορά στην αρχή λειτουργίας του κελιού καυσίμου, στη λειτουργία στερεού ηλεκτρολύτη και στις μεθόδους παρασκευής συστατικών SOFC. Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής μελέτης για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων για το ψεκασμό με την μέθοδο της πυρόλυσης καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου η βέλτιστη τιμή για την θερμοκρασία ψεκασμού, για να επιτευχθεί η συγκόλληση του φιλμ στο υπόστρωμα, είναι ανάμεσα στο εύρος των 250-3000C για διαλύματα συγκέντρωσης 0.025Μ. Η ογκομετρική παροχή του διαλύματος επηρεάζει ως εξής το τελικό αποτέλεσμα του φιλμ: η μεγάλη ογκομετρική παροχή έχει ως συνέπεια την δημιουργία ενός άμορφου φίλμ το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα έχει την επιθυμητή μορφή και αντιθέτως η μικρή ογκομετρική παροχή έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία σκόνης η οποία δεν επιτρέπει την συγκόλληση του φιλμ στο υπόστρωμα. Η απόσταση του ακροφυσίου είναι επίσης καθοριστική παράμετρος και ανάλογη της ογκομετρικής παροχής. Μικρή απόσταση ακροφυσίου υποστρώματος συνεπάγει την δημιουργία ενός άμορφου φιλμ, ενώ μεγάλη απόσταση ακροφυσίου υποστρώματος συνεπάγει παραγωγή σκόνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.