Παρασκευή κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) με συμβατική μέθοδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παρασκευή κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) με συμβατική μέθοδο

Ιμπράμ, Οσμάν Μ.

H εργασία ασχολείται με τη βελτιστοποίηση της συμβατικής μεθόδου παρασκευής ανοδικών ηλεκτροδίων τύπου Cu-LSCM και Cu-CeO2 για την χρήση τους σε κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου SOFC. Έγινε η βελτιστοποίηση των πειραματικών παραμέτρων για την συγκόλληση του παραγόμενου ηλεκτροδίου με το υπόστρωμα του ηλεκτρολύτη καθώς και μέτρηση της ηλεκτροχημικής απόδοσης των SOFCs. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν: οι στροφές ανάδευσης του αιωρήματος, ο τύπος του διαλύτη, ο τύπος μέσων διασποράς και σύνδεσης και η θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.