Ορθολογική διαχείριση - αξιολόγηση των φυσικών οικοσυστημάτων σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Ορθολογική διαχείριση - αξιολόγηση των φυσικών οικοσυστημάτων σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δεληγιάννης, Βλάσιος Μ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όσον αφορά τα γεωμορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία, το φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές, κτλ. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη φυσικά οικοσυστήματα της Περιφέρειας (έδαφος, βιοκλιματικές ζώνες, τύποι οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητα). Τέλος, δίνονται παραδείγματα αξιολόγησης περιβαλλοντικών δεδομένων και αναλύονται τα κρίσιμα ζητήματα ορθολογικής διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοσυστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.