Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η οικοδόμηση μια νέας σχέσης ανάμεσα στη επιχείρηση και την κοινωνία: μία προσέγγιση στρατηγικής επιλογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η οικοδόμηση μια νέας σχέσης ανάμεσα στη επιχείρηση και την κοινωνία: μία προσέγγιση στρατηγικής επιλογής

Μπλαζέ, Χριστίνα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως αντικείμενο θέματος και διατριβής, την σύνδεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την κοινωνία εξεταζόμενη μέσα από το πρίσμα καθιέρωσης μιας στρατηγικής επιλογής από τις επιχειρήσεις. Ο τρόπος που η ΕΚΕ υιοθετείται και εφαρμόζεται στην πράξη δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο βελτιστοποίησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, θέτοντας θεμελιωδώς και σε σοβαρή βάση τον προγραμματικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου και θα προκύψει, όχι απλά ως μια απόφαση ρουτίνας αλλά ως απόφαση στρατηγικής επιλογής ενέχοντας όλα τα απαραίτητα συστατικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά που θα ενδυναμώσουν την αποτελεσματικότητά της. Σκοπός της εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μια διεξοδική διερεύνηση για τον τρόπο που η ΕΚΕ συνδέεται με την κοινωνία, προσεγγίζοντας πτυχές του φαινομένου από μία περισσότερο στρατηγική οπτική παρά πρακτική, εμβαθύνοντας στο τρόπο που οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων που έχουν ως σημείο αναφοράς την κοινωνία αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσω αυτών. Γενικότερα δίνεται βαρύτητα για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, ώστε η ΕΚΕ να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για αυτές, θέτοντας μια ολιστική λογική και φιλοσοφία, η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά πολύ περισσότερο τρόπων και μεθόδων, των οποίων η εφαρμογή να αποτελεί μια δημιουργική πρακτική για την επιχείρηση αλλά και την ίδια την κοινωνία. Ιδιαίτερα δε για την σημαντικότητα αξιοποίησης της ΕΚΕ σε περιόδους οικονομικής κρίσης ως εναλλακτικού τρόπου αντίδρασης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας δείκτες αξιολόγησης των υλοποιούμενων δράσεων, οι οποίοι να διασφαλίζουν την ποιότητα και το υψηλό τους επίπεδο. Επίσης, τίθεται η προβληματική για το αν η ΕΚΕ όταν προσεγγίζεται ως στρατηγική επιλογή, πρέπει να δίνει περισσότερο έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ή στη κοινωνική εταιρική ευθύνη.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-01


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.