Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ: η περίπτωση των ΧΥΤΑ Κατερίνης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ: η περίπτωση των ΧΥΤΑ Κατερίνης

Ασλανίδου, Κυριακή Κ.

Παρουσιάζεται η λειτουργία, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και αναφέρονται οι τρόποι κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η νομοθεσία, τονίζονται οι περιπτώσεις Χ.Υ.Τ.Α. σε Ελλάδα και εξωτερικό και αναλύεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία τους. Τέλος, αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισης σε σύγκριση Ελλάδας – εξωτερικού και αναλύεται μελέτη περίπτωσης των Χ.Υ.Τ.Α. της Κατερίνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.