Μικροβιολογία νερού από την πηγή στην κατανάλωση κίνδυνοι για την δημόσια υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μικροβιολογία νερού από την πηγή στην κατανάλωση κίνδυνοι για την δημόσια υγεία

Μπούρχα, Αργυρούλα

Το νερό είναι υψίστης σημασίας αγαθό για τον άνθρωπο καθώς είναι συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες τις μορφές. Χρησιμοποιείται από το άνθρωπο για πόση, μαγείρεμα, παρασκευή τροφίμων και ποτών, ατομική υγιεινή, πλύση, άρδευση, αναψυχή, κλιματισμό κ.ά. Οι κυριότερες πηγές υδροληψίας είναι οι φυσικές πηγές, οι γεωτρήσεις, τα πηγάδια, οι λίμνες και τα ποτάμια. Η διασφάλιση της ποιότητας (χημικής & μικροβιολογικής) του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ζωή. Η εκτίμηση της ποιότητάς του γίνεται με επιτόπια υγειονομική εξέταση, έλεγχο των οργανοληπτικών του παραμέτρων, φυσική και χημική εξέταση, βιολογική έρευνα και μικροβιολογική εξέταση. Η μικροβιολογική εξέταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στηρίζεται στον έλεγχο της παρουσίας μικροβίων – δεικτών, η οποία είναι αδιάψευστος μάρτυρας κοπρανώδους μόλυνσης του νερού και κατά συνέπεια συνιστά ισχυρή πιθανότητα να συνυπάρχουν και παθογόνα μικρόβια. Η Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (εναρμόνιση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ) καθορίζει τα μικρόβια-δείκτες που εξετάζονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Η παρουσία παθογόνων μικροβίων στο νερό ευθύνεται για πλήθος λοιμώξεων (υδατογενείς λομώξεις) και την πρόκληση επιδημιών που μπορεί να οδηγήσουν και στον θάνατο. Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκληθούν με διάφορους τρόπους όπως πόση μολυσμένου νερού, ελλιπή χορήγηση νερού που έχει σαν αποτέλεσμα άσχημες συνθήκες υγιεινής, εισπνοή υδατοσταγονιδίων κ.ά. Οι παθογόνοι οργανισμοί οι οποίοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν υδατογενείς λοιμώξεις ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Βακτήρια, Ιοί, Παράσιτα).

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Καταναλωτές - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.