Παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής

Βράντσης, Βασίλειος

Στη σημερινή εποχή οι απαιτήσεις για υψηλές ταχύτητες μετάδοσης καθώς και η εξυπηρέτηση πολλών χρηστών ταυτόχρονα, αποτελούν βασικά αιτήματα των ασυρμάτων κυψελωτών συστημάτων. Προκειμένου να ικανοποιηθούν τα παραπάνω, η κάθε γενιά συστημάτων κινητής τηλεφωνίας προσέφερε σημαντικά επιτεύγματα. Σήμερα, βρισκόμαστε στην τέταρτη γενιά δικτύων (4G) που προσφέρει την προτυποποίηση LTE (Long Term Evolution). Η τεχνολογία LTE προσφέρει κλιμακωτό εύρος ζώνης (από 1,25 έως 20MHz) με ρυθμούς μετάδοσης από 300 Mbps για την κατερχόμενη ζεύξη και 75Mbps για την ανερχόμενη. Στα επόμενα χρόνια αναμένεται να κάνει την εμφάνιση του το δίκτυο πέμπτης γενιάς (5G) με ταχύτητες 100-1000 φορές γρηγορότερες από τα δίκτυα 4G καθώς και 10 έως και 100 φορές παραπάνω διασυνδεδεμένες συσκευές. Εκτός από τις μεγάλες ταχύτητες, οι απαιτήσεις των χρηστών για καλύτερη κάλυψη θα ικανοποιούνται στα 5G δίκτυα από κόμβους επανεκπομπής (Relay Nodes). Οι κόμβοι επανεκπομπής είναι χαμηλής ισχύος σταθμοί που βελτιώνουν την κάλυψη και την χωρητικότητα στις κυψέλες. Στη συγκεκριμένη εργασία αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση των τεχνολογιών των ασυρμάτων δικτύων και στην συνέχεια παρουσιάζεται η LTE τεχνολογία και οι μηχανισμοί που διαθέτει για παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service-QoS). Τέλος, παρουσιάζονται σενάρια προσομοίωσης για τη μελέτη LTE δικτύων με κόμβους επανεκπομπής καθώς και για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε ροές πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας τους προσομοιωτές NS-3 και LTE-SIM.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.