Μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου κοιτάσματα PGM (Platinum Group Metals)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου κοιτάσματα PGM (Platinum Group Metals)

Κασαγιάννης, Λάμπρος Ε.

Αρχικά, δίνονται εισαγωγικά στοιχεία για τα μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου (PGM ή PGE) και τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους. Αναφέρονται οι τύποι κοιτασμάτων των πλατινοειδών, η γεωχημική συμπεριφορά τους, η μαγματική διεργασία μεταλλογένεσης και γίνεται αναφορά στα ορυκτά και κράματα των PGM. Επίσης, αναφέρονται τα κοιτάσματα PGM παγκοσμίως και στην Ελλάδα και τέλος, ακολουθεί περιγραφή χρήσεων, η εκμετάλλευσή τους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.