Μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου κοιτάσματα PGM (Platinum Group Metals)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου κοιτάσματα PGM (Platinum Group Metals)

Κασαγιάννης, Λάμπρος Ε.

Αρχικά, δίνονται εισαγωγικά στοιχεία για τα μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου (PGM ή PGE) και τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους. Αναφέρονται οι τύποι κοιτασμάτων των πλατινοειδών, η γεωχημική συμπεριφορά τους, η μαγματική διεργασία μεταλλογένεσης και γίνεται αναφορά στα ορυκτά και κράματα των PGM. Επίσης, αναφέρονται τα κοιτάσματα PGM παγκοσμίως και στην Ελλάδα και τέλος, ακολουθεί περιγραφή χρήσεων, η εκμετάλλευσή τους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.