Η ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση: χρηματοοικονομική ανάλυση μεταποιητικών επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση: χρηματοοικονομική ανάλυση μεταποιητικών επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τζήκας, Νικόλαος Δ.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την κατάσταση της βιομηχανίας και πιο συγκεκριμένα της μεταποίησης στον ελλαδικό χώρο. Η ελληνική βιομηχανία συνίσταται από τρία τμήματα: Τα ορυχεία, τις μεταποιητικές βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ηλεκτρισμό - Φυσικό Αέριο - Νερό. Σε ότι αφορά την μεταποίηση, αυτή αποτελείται από 23 κλάδους, με τον κλάδο των τροφίμων να κατέχει την κυρίαρχη θέση (Ι.Ο.Β.Ε.). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της κατάστασης της ελληνικής βιομηχανίας, η πορεία της τα τελευταία έτη και η θέση της σε σχέση με την παγκόσμια αγορά. Ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να κατανοήσει με σαφήνεια την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των μεταποιητικών, να μελετήσει την ανταγωνιστικότητα τους και να αντιληφθεί τα σημαντικότερα προβλήματά τους. Πιο συγκεκριμένα στην συνέχεια θα αναγνώσει την κατάσταση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσα από την χρηματοοικονομική τους ανάλυση. Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζεται η κατάσταση της ελληνικής βιομηχανίας μέσα από έρευνες, μελέτες και συγκεντρωτικά στοιχεία από ελληνικούς, αλλά και παγκόσμιους οργανισμούς όπως η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, το Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών και ο Σύλλογος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, αλλά και παγκόσμιους οργανισμούς όπως οι W.E.F. (World Economic Forum) και I.M.D. (lnstitute of Management Development). Στα επόμενα κεφάλαια όπου γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, τα στοιχεία και τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν προέρχονται από πρωτογενή έρευνα. Με την βοήθεια των αντίστοιχων επιμελητηρίων των τεσσάρων νομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συλλέξαμε στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων και ειδικότερα των μεταποιητικών για τα οικονομικά έτη 2007, 2008, 2009, 2010. Στην συνέχεια με την συλλογή και την μελέτη των ισολογισμών 60 μεταποιητικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήσαμε την χρηματοοικονομική ανάλυση για το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά και πιο συγκεκριμένα για τους κλάδους τροφίμων και γούνας. Συμπερασματικά Από 56 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που εξετάστηκαν για το έτος 2008, σε 13 κλάδους σημειώνεται μείωση πωλήσεων, σε 23 μείωση των μεικτών κερδών και σε 38 κλάδους μείωση των καθαρών εσόδων. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών υπόλοιπων χωρών. Η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης δημιουργούν αρνητικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γενικότερα και της εξωστρέφειας. Ακόμη δυσχερέστερη είναι η θέση των επιχειρήσεων στην Βόρεια Ελλάδα και στην Περιφέρεια της Δυτ. Μακεδονίας. Η Περιφέρεια αυτή έρχεται πρώτη σε ανεργία την χρονολογία 2007-2010. Οι επιχειρήσεις της παρουσιάζουν συνεχή ύφεση. Στον κλάδο της μεταποίησης οι επιχειρήσεις βρίσκονται οριακά σε μηδενικά περιθώρια κέρδους και πολλές από αυτές παρουσιάζονται ζημιογόνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.