Ρύπανση και μόλυνση υπογείων νερών και τεχνολογίες αντιρρύπανσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ρύπανση και μόλυνση υπογείων νερών και τεχνολογίες αντιρρύπανσης

Γίνου, Πηγή Δ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στους τύπους και στις παραμέτρους των υδροφόρων οριζόντων, στα χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών, στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά του και στην αλληλεπίδραση του νερού με το περιβάλλον. Στη συνέχεια, αναφέρονται αναλυτικά οι πηγές μόλυνσης των υπογείων υδάτων και πως το έδαφος επιδρά ως αποδέκτης στερεών αποβλήτων. Τέλος, αναλύονται τα μέτρα προστασίας και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την απορρύπανση των υδροφόρων οριζόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.