Επιπτώσεις από κλιματικές αλλαγές και πολιτικές για την αντιμετώπιση τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιπτώσεις από κλιματικές αλλαγές και πολιτικές για την αντιμετώπιση τους

Νικολόπουλος, Γεώργιος

Με γνώμονα το σοβαρό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα όπως οι κλιματικές αλλαγές, πραγματοποιήται η εκπόνηση του θέματος: επιπτώσεις από κλιματικές αλλαγές και πολιτικές για την αντιμετώπισή τους. Έτσι παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μας αποσχολούν είτε άμεσα είτε έμμεσα, αναλύονται οι κλιματικές αλλαγές και περισσότερο εξειδικευμένα το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επίσης τονίζονται οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στον άνθρωπο στην οικονομία και φυσικά στο ίδιο το περιβάλλον. Ακόμα σημαντικό μέρος είναι τα όποια βήματα γίνονται με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος που ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Οι διάφορες πολιτικές εκφράζονται επαρκέστατα στις διασκέψεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες με σκοπό βέβαια την αποτροπή του επικίνδυνου αυτού φαινομένου.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματικές αλλαγές
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.