«Ελληνικός Χρυσός A.E»: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σύγκριση απόψεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
«Ελληνικός Χρυσός A.E»: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σύγκριση απόψεων

Τζετάνη, Μαρία Α.
Χασιώτη, Ελευθερία Α.

Η εργασία έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκληθούν από την εξορυκτική δραστηριότητα και τη λειτουργία της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε», στην περιοχή των Σκουριών Χαλκιδικής και τη σύγκριση των απόψεων της εταιρείας, όπως αυτές καταγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με εκείνες του κινήματος κατά του χρυσού, όπως εκφράστηκαν από ορισμένους επιστημονικούς φορείς και ερευνητές. Κατά την εκπόνηση της εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση της ΜΠΕ, κυρίως από πλευράς αρτιότητας και από πλευράς επιστημονικής τεκμηρίωσης. Σημαντικό μέρος της εργασίας επίσης, κατέλαβε ο τομέας των στερεών αποβλήτων της εξορυκτικής δραστηριότητας, η προτεινόμενη αποκατάσταση των εξοφλημένων μεταλλείων, οι επιπτώσεις στην υπόγεια υδροφορία και στους επιφανειακούς υδάτινους σχηματισμούς και η ατμοσφαιρική ρύπανση με «κυρίαρχο» ρυπαντή τα αιωρούμενα σωματίδια. Τέλος, γίνεται αναφορά στα προτεινόμενα μέτρα αντιρρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος, στην ανάταξη των φυσικών πόρων και στη συμβατότητα των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρυσός - Μεταλλεία και ορυκτοί πόροι
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.