Μέθοδοι - τεχνολογίες μετατροπής χρησιμοποίησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέθοδοι - τεχνολογίες μετατροπής χρησιμοποίησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Τσάκλας, Νικόλαος Α.

Στόχος της μελέτης είναι η εύρεση μεθόδων για την μόνιμη και ασφαλή αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) σε στερεά μορφή. Στην εργασία, γίνεται αναφορά στους τρόπους επίτευξης αυτού του εγχειρήματος, καθώς και στους κινδύνους που ενέχουν. Κίνδυνοι οι οποίοι ποικίλουν ανάλογα με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Παράλληλα, εξετάζεται και η συμπεριφορά του CO2 τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο και σε σχέση με χημικές αλλαγές που συμβαίνουν σ’ αυτό. Επίσης, εξετάζεται και η πιθανότητα χρησιμοποίησης ως πηγή ιόντων εξουδετέρωσης των πυριτικών αλάτων του μαγνησίου (Mg) και του ασβεστίου (Ca). Πιθανότητα η οποία δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί καθώς η βιομηχανική εκχύλιση του Mg και του Ca από πυριτικά ορυκτά είναι αρκετά δαπανηρή διαδικασία, γεγονός το οποίο εντείνει το πρόβλημα αντί να βοηθάει στη λύση του. Επιπλέον, από γεωλογικής άποψης σε πολλές χώρες δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί λόγω της σπανιότητας των εκτεθειμένων βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.