Παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και αντιρρυπαντική τεχνολογία: η περίπτωση του ΘΗΣ (θερμοηλεκτρικού σταθμού) Κομοτηνής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και αντιρρυπαντική τεχνολογία: η περίπτωση του ΘΗΣ (θερμοηλεκτρικού σταθμού) Κομοτηνής

Σαββίδης, Ισαάκ Ι.

Η εργασία στοχεύει αφενός στις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση λιγνίτη, πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφετέρου στη σύγκριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα διάφορα καύσιμα αλλά και στις τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για τον περιορισμό της ρύπανσης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εργασίας, αρχικά γίνεται αναφορά στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας στη σύνδεση της ενέργειας με την ανθρωπότητα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο, καθώς και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Κομοτηνής. Τέλος, προτείνονται μέτρα και τεχνολογίες για τον περιορισμό της ρύπανσης με βάση την υπάρχουσα τεχνογνωσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αντιρρυπαντική τεχνολογία
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.