Δημιουργία εφαρμογής για κατανόηση και δημιουργία UML διαγραμμάτων καθώς επίσης και καταγραφή απαιτήσεων συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δημιουργία εφαρμογής για κατανόηση και δημιουργία UML διαγραμμάτων καθώς επίσης και καταγραφή απαιτήσεων συστήματος

Προνάκης, Ορέστης
Γκοσποδίνη, Ελπίδα

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται κάποιες από τις βασικές έννοιες που υπάρχουν σε μία γλώσσα μοντελοποίησης. Οι έννοιες οι οποίες αναπτύχθηκαν και θεωρούμε από τις πιο σημαντικές στον κύκλο ανάπτυξης μιας γλώσσας μοντελοποίησης είναι οι εξής: τεχνολογία λογισμικού, αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, μοντελοποίηση, ανάπτυξη διαγραμμάτων και απαιτήσεις συστήματος. Στο δεύτερο μέρος δημιουργήθηκε μια εφαρμογή η οποία μπορεί να βοηθήσει στην κατασκευή διαγραμμάτων για μοντελοποίηση συστημάτων και καταγραφή σεναρίων. Τέλος, δίνεται μια έκθεση απαιτήσεων του συστήματος στην οποία καταγράφονται ακριβώς οι λειτουργίες του.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Μοντελοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.