Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο "δίκτυα υπολογιστών"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο "δίκτυα υπολογιστών"

Μπίσα, Αγλαΐα
Κολυτά, Μαρία-Δήμητρα

Το e-learning εισβάλει δυναμικά στη ζωή μας κατακλύζοντας όλο και περισσότερο εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις. Στην παρούσα εισήγηση δίνεται καταρχήν συνοπτικά το ιστορικό της εμφάνισης του e-learning και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία τέτοιων περιβαλλόντων μάθησης. Στη συνέχεια αναλύονται οι σημαντικότερες μορφές e-learning (ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση) και το σε ποιους τομείς χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές τους σήμερα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μεθοδολογία δημιουργίας μιας εφαρμογής e-learning (ηλεκτρονικής μάθησης) για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Παραρτήματος Καστοριάς, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας έγινε έπειτα από μελέτη ορισμένων εφαρμογών συγγραφής περιεχομένου πολυμέσων από τις οποίες τελικά επιλέγει η εφαρμογή Toolbook lnstructor 9.5, για την υλοποίηση του πρακτικού μέρους της πτυχιακής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.