Ευφυή συστήματα οχήματος και μεταφορών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ευφυή συστήματα οχήματος και μεταφορών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Καρακατσάνης, Μιχαήλ Π.

Η εργασία ασχολείται με τη μελέτη των ευφυών συστημάτων μεταφορών, τα οποία αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο, ενώ πολλά από αυτά τα συστήματα καθίστανται ήδη μέρος του εξοπλισμού των οχημάτων και της οδικής υποδομής. Αρχικά, αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του οχήματος, ενώ γίνεται αναφορά στον όρο των ευφυών συστημάτων μεταφοράς. Στη συνέχεια, αναλύονται μερικά από τα πιο διαδεδομένα συστήματα και τονίζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν στην οδική πορεία του οχήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα
Μεταφορές - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.