Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής: προσέγγιση με βάση τις λειτουργίες του HR

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής: προσέγγιση με βάση τις λειτουργίες του HR

Νίνου, Σεβαστή

Η συμβολή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διαχείριση των Οργανωσιακών Αλλαγών κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο ρόλος του HR , εξελισσόμενος σημαντικά στο διάβα των δεκαετιών, αποκτά ολοένα και περισσότερο στρατηγικό και προδραστικό χαρακτήρα. Η ανάδυση του Στρατηγικού HR οδήγησε στην ευθυγράμμιση όλων των επιμέρους λειτουργιών και πρακτικών του με την εταιρική στρατηγική, και άρα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως στα πλαίσια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όλες οι επιμέρους λειτουργίες του HR ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές της οργανωσιακής αλλαγής. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, προκύπτει πως ο στρατηγικός χαρακτήρας και η στρατηγική ευθυγράμμιση των λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Επιλογή, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Διοίκηση Αμοιβών, Εσωτερική Επικοινωνία) ενισχύουν πραγματικά την ικανότητα του οργανισμού να αλλάζει. Πέρα, όμως από το στρατηγικό πλαίσιο, η κάθε λειτουργία HR μπορεί να συνεισφέρει στην υποστήριξη της οργανωσιακής αλλαγής μέσω δράσεων σε λειτουργικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Οργανωσιακή αλλαγή
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.