Μεθοδολογίες διδασκαλίας του προγραμματισμού στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για τη διδασκαλία του προγραμματισμού με την γλώσσα Logo

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μεθοδολογίες διδασκαλίας του προγραμματισμού στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για τη διδασκαλία του προγραμματισμού με την γλώσσα Logo

Τσιούτρα, Στυλιανή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας τις μεθοδολογίες διδασκαλίας του προγραμματισμού στα σχολεία, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για τη διδασκαλία του προγραμματισμού με την γλώσσα προγραμματισμού Logo. Για το σκοπό αυτό θα γίνει κάποια αναφορά τόσο στην ιστορική αναδρομή του προγραμματισμού καθώς και της γλώσσας Logo. Επίσης θα γίνει μια αναδρομή στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα ελληνικά σχολεία, αλλά και ο σκοπός και οι στόχοι ένταξής της σε αυτά. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έχει γίνει κάποια έρευνα με ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν σε καθηγητές και μαθητές της Λάρισας. Τέλος η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου για την διδασκαλία της γλώσσας Logo.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.