Συγκριτική μελέτη των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) επιπέδου δικτύου (OSI Network Layer) και υλοποίηση προσομοίωσης Site-to-Site IPSec VPN

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συγκριτική μελέτη των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) επιπέδου δικτύου (OSI Network Layer) και υλοποίηση προσομοίωσης Site-to-Site IPSec VPN

Πιστοφίδης, Θρασύβουλος Γ.

Με την εξάπλωση του lnternet, δημιουργήθηκαν κατάλληλες υποδομές για την άνθηση υπηρεσιών-λύσεων με τελικό στόχο, τόσο τον μέσο χρήστη όσο και μια επιχείρηση. Σε ένα τέτοιο γόνιμο περιβάλλον γεννήθηκαν και οι υπηρεσίες VPN (Virtual Private Network), που αποσκοπούσαν αρχικώς στην επεκτασιμότητα του εσωτερικού δικτύου μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας το δημόσιο δίκτυο. Ο παράγων ασφάλεια όμως, ήρθε να χτυπήσει και την πόρτα των VPN, καθώς εκτός της ιδιωτικής ISP γραμμής, η έκθεση στο διαδίκτυο φάνταζε πιο εύκολη, ευέλικτη και πιο οικονομική, αλλά παράλληλα εκτίθετο σε δημόσιο δίκτυο και μαζί με όλους τους κινδύνους που ελλόχευαν. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και σύγκριση των δύο πιο σημαντικών τεχνολογιών VPN που συναντάμε από πλευράς στρώματος δικτύου του μοντέλου OSI, δηλαδή των IPsec και MPLS. Εν συνέχεια θα εξετάσουμε κυρίως τον τρόπο σύνδεσης απομακρυσμένων τοπικών δικτύων ενός οργανισμού (Site-to-Site VPN), και θα συγκρίνουμε τις δύο αυτές τεχνολογίες VPN καταλήγοντας στην υλοποίηση της πρώτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα πληροφόρησης - Μέτρα ασφαλείας
Δίκτυα πληροφόρησης
Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.