Επεξεργασία δεδομένων 3D σάρωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επεξεργασία δεδομένων 3D σάρωσης

Γιαννιώτης, Παναγιώτης Ο.

Αντικείμενο της εργασίας, είναι η τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων με την βοήθεια τρισδιάστατου σαρωτή δομημένου φωτός και η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από την σάρωση αυτή. Συγκεκριμένα στην εργασία, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές στην διαδικασία της σάρωσης, η περιγραφή του εξοπλισμού, η καθοδήγηση της συναρμολόγησής του, η ρύθμιση των παραμέτρων του λογισμικού, η βαθμονόμηση του συστήματος και οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού. Επίσης, αναλύονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη της τρισδιάστατης σάρωσης μέχρι το χτίσιμο του τελικού μοντέλου με την εκμετάλλευση του παρόντα εξοπλισμού και παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες σάρωσης τριών επιπλέον αντικειμένων για την καλύτερη εξοικείωση με το λογισμικό. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η έκθεση πολλαπλών αποτελεσμάτων και η ανάδειξη περεταίρω δυνατοτήτων και περιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν από το λογισμικό αυτό. Η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα και παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικασία της τρισδιάστατης σάρωσης δομημένου φωτός.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.