Το storyboard και ο ρόλος του στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το storyboard και ο ρόλος του στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό

Μπούρας, Νικόλαος Δ.

Αρχικά, δίνεται ο ορισμός του Storyboard, αναφέρεται που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τονίζεται η χρήση του στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παραδείγματα storyboard σε διαφορετικά αντικείμενα όπως, αρχιτεκτονική και κινηματογράφος και τα οποία αναλύονται. Τέλος, γίνεται αναφορά στους χαρακτήρες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα storyboard προϊόν, ενώ παρουσιάζεται ο χαρακτήρας που σχεδιάστηκε για τα storyboards των προϊόντων της συγκεκριμένης εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.