Μετατροπή συμβατικού αυτοματισμού σε προγραμματιζόμενο (P.L.C.) και πλήρη συγκριτική οικονομική μελέτη

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Μετατροπή συμβατικού αυτοματισμού σε προγραμματιζόμενο (P.L.C.) και πλήρη συγκριτική οικονομική μελέτη

Κακλίδης, Γεώργιος Χ.

Αρχικά, παρουσιάζονται τα υλικά και οι τιμές του συμβατικού αυτοματισμού, ενώ στη συνέχεια γίνεται μελέτη αντικατάστασης των υλικών του συμβατικού αυτοματισμού σε προγραμματιζόμενο (PLC). Σκοπός είναι η βελτίωση του συμβατικού αυτοματισμού σε προγραμματιζόμενο με αποτέλεσμα την πιο αξιόπιστη και εξελίξιμη λειτουργία του αυτοματισμού της εγκατάστασης. Τέλος, γίνεται οικονομική σύγκριση μεταξύ των δύο τρόπων αυτοματισμού για την επιλογή της πιο οικονομικά συμφέρουσας εγκατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές
Αυτοματισμός
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Programmed Logical Controllers (PLCs)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.