Ανάπτυξη αυτόνομου ρομποτικού συστήματος για ανάδευση και επεξεργασία ρευστών με την τεχνολογία Arduino

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Ανάπτυξη αυτόνομου ρομποτικού συστήματος για ανάδευση και επεξεργασία ρευστών με την τεχνολογία Arduino

Τζιώτζιου, Ιωάννα - Ραφαέλα Α.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην ρομποτική και αναλύονται οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές, φτάνοντας μέχρι της σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού τους, ενώ στη συνέχεια, αναλύονται οι αντλίες και τα είδη αυτών. Επίσης, γίνεται αναφορά στο Arduino, περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του ρομποτικού συστήματος και τέλος, αναλύεται ο προγραμματισμός και περιγράφεται η κάθε εντολή ξεχωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Ρομποτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.