Η συμμετοχή των καταναλωτών στις δημοσιεύσεις του facebook: στοιχεία από τις ελληνικές brand pages = Post engagement in facebook: evidence from greek brand pages

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμμετοχή των καταναλωτών στις δημοσιεύσεις του facebook: στοιχεία από τις ελληνικές brand pages = Post engagement in facebook: evidence from greek brand pages

Παλτσόγλου, Συμεών Π.

Τα social media στις μέρες μας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κατάστρωση στρατηγικής μάρκετινγκ από τα brands. Ο τρόπος που οι marketers επικοινωνούν και μεταφέρουν μηνύματα έχει εξελιχθεί μετά την παρουσία των social media δημιουργώντας μια πιο άμεση επικοινωνία ανάμεσα στα brands και τους καταναλωτές. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των δημοσιεύσεων του Facebook με σκοπό να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την συμμετοχή των καταναλωτών. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν δεδομένα από τις 83 δημοφιλέστερες brand pages του Facebook στην Ελλάδα. Με σκοπό την διεξαγωγή αναλυτικότερων αποτελεσμάτων το δείγμα εξετάσθηκε συνολικά και στην συνέχεια ξεχωριστά αφού χωρίστηκε εννέα κατηγορίες ανάλογα με το είδος αντικειμένου των brand pages. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή των καταναλωτών επηρεάζεται από αρκετά χαρακτηριστικά των δημοσιεύσεων όπως ο τύπος πολυμέσων, η στιγμή της δημοσίευσης, το μέγεθος του μηνύματος και τα Reactions που αποτελούν μια από τις πιο πρόσφατες προσθήκες του Facebook. Αυτή η μελέτη συμβάλει στην συνεχή έρευνα της συμμετοχής των καταναλωτών πάνω στα social media.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Εμπορικά σήματα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.