Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση του παιχνιδιού Ναρκαλιευτής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση του παιχνιδιού Ναρκαλιευτής

Παντελίδης, Στυλιανός

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η διαδικασία επίλυσης του γνωστού παιχνιδιού «Ναρκαλιευτής» με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της πληροφορικής ο οποίος μελετά τους τρόπους προσομοίωσης της ανθρώπινης νοημοσύνης με τεχνητά μέσα. Αν και ακόμα δεν έχει καταστεί εφικτή η πλήρης προσομοίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, έχει επιτευχθεί αρκετά μεγάλη πρόοδος και η τεχνητή νοημοσύνη έχει βρει αρκετές εφαρμογές στις δραστηριότητες του ανθρώπου, ακόμα και στην καθημερινότητα του. Για την σχεδίαση και υλοποίηση του αλγορίθμου επίλυσης μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν δυο είδη αλγορίθμων, ο Δυναμικός Προγραμματισμός και οι Άπληστοι Αλγόριθμοι. Με βάση αυτούς αναπτύχθηκε ένας αποδοτικός αλγόριθμος επίλυσης του παιχνιδιού με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε ακολουθώντας την αντικειμενοστραφή σχεδίαση σε γλώσσα προγραμματισμού Java.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Τεχνητή νοημοσύνη
Αλγόριθμοι
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.