Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη και η σημερινή οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη και η σημερινή οικονομική κρίση

Ντάμπου, Ελένη

Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια εκτενής ανάλυση των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη πιστωτική κρίση η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Επιχειρούνται να οριστούν οι αιτίες της κρίσης και να γίνει παραλληλισμός με άλλα φαινόμενα κρίσεων στο παρελθόν, καθώς και σύνδεση των φαινομένων με την οικονομική θεωρία και τις θεωρίες της προσφοράς χρήματος και χρηματοδότησης. Επίσης, παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα στον τραπεζικό τομέα. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ που αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων και τέλος, επιχειρείται να γίνουν κάποιες προβλέψεις για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης της υφιστάμενης κατάστασης στον χρηματοπιστωτικό τομέα τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_sa*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.