Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση Wordpress και εφαρμογή Android για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση Wordpress και εφαρμογή Android για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας

Πρίφτης, Δημήτριος
Κέκκη, Ιωάννα–Σπυριδούλα

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στη δημιουργία μιας web-based εφαρμογής και μιας android εφαρμογής που έχουν ως σκοπό την τουριστική προώθηση της Κέρκυρας. Οι εφαρμογές έχουν ως κύριο αντικείμενο τις παραλίες του νησιού. Στις παρακάτω σελίδες, περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης της web-based εφαρμογής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου wordpress, αλλά και η διαδικασία ανάπτυξης της android εφαρμογής χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) android studio. Επίσης, περιγράφονται όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των εφαρμογών. Η παρούσα εργασία, απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν εξ’ αρχής μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή αλλά και μια android εφαρμογή, καθώς επίσης και σε όσους επιθυμούν να συνδέονται οι δύο εφαρμογές μεταξύ τους, έτσι ώστε να περιέχονται και στις δυο τα ίδια δεδομένα με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Βάσεις δεδομένων
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Διαδίκτυο (Internet)
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.