Δημιουργία εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση PLC: έλεγχος αυτών με λογισμικό προσομοίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση PLC: έλεγχος αυτών με λογισμικό προσομοίωσης

Δήμος, Βασίλειος Χ.

Στην εργασία υλοποιείται η κατασκευή ενός πίνακα ελέγχου λειτουργίας ηλεκτροκινητήριων συστημάτων με χρήση PLC και προσομοίωση σε γραμμή μεταφοράς με χρήση λογισμικού HMI. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα RSLogix500 σε γλώσσα προγραμματισμού ladder, ενώ η διαδικασία προσομοίωσης πραγματοποιείται με το πρόγραμμα RSView32 σε συνεργασία με το RSLogix500 και η επικοινωνία μεταξύ τους επιτυγχάνεται με το RSLinx Classic. Οι εργαστηριακές ασκήσεις που δημιουργήθηκαν, σε συνδυασμό με τον πίνακα ελέγχου και την μονάδα του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή, θα συμβάλουν στην βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευόμενων στην ασφαλή χρήση και προγραμματισμό των λογικών μονάδων (PLC).

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές
Programmed Logical Controllers (PLCs)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.