Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Τσομλεκτσής, Αλέξανδρος Β.

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση της Polieco Hellas, μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής σωλήνων για την περίοδο 2012 – 2016, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσον η εταιρία αυτή επηρεάστηκε ή όχι από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο των αριθμοδεικτών μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι σημαντικότεροι δείκτες για κάθε πτυχή της εταιρίας, όπως είναι η ρευστότητα, η αποδοτικότητα, η δραστηριότητα και η κεφαλαιακή της διάρθρωση. Από την ανάλυση μας διαπιστώθηκε, ότι η Polieco επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να εμφανίζει συνεχώς ζημιές χρόνο με το χρόνο, οι οποίες οδήγησαν σε συρρίκνωση των ιδίων κεφαλαίων της και στην ανάγκη δραστικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016 σε μια προσπάθεια να επανέλθει στην σταθερότητα η εταιρία. Συνεπώς, είναι σημαντικό η Polieco που να εστιάσει σε μεγαλύτερο βαθμό στις ξένες αγορές σε μια προσπάθειά της να μειώσουν την έκθεσή της στην ελληνική αγορά, αντισταθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τις απώλειες εσόδων της από την ελληνική αγορά, κατορθώνοντας με αυτό τον τρόπο να επανέλθει στην κερδοφορία, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.