Υποδοχείς στη διοίκηση σαν αναλογία βιοχημείας, σε Marketing, πολιτική διοίκηση και NLP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υποδοχείς στη διοίκηση σαν αναλογία βιοχημείας, σε Marketing, πολιτική διοίκηση και NLP

Βυρώζη Βασιλική Π., Βασιλική Π.

Η δομή και η λειτουργία ανθρώπινου οργανισμού οργανώνονται και συντονίζονται άριστα έτσι ώστε να διατηρείται η ομοιόστασή του παρά τις επιδράσεις εξωγενών παραγόντων σε φυσιολογικές συνθήκες. Η οργάνωση της λειτουργίας του επάγεται από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό το οποίο συντονίζει όλες τις λειτουργίες. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των προαναφερθέντων κατέχουν οι υποδοχείς receptors χημικές ενώσεις πρωτεϊνικής φύσεως που βοηθούν στην ενεργοποίηση βασικών μεταβολικών και μη αντιδράσεων του οργανισμού αλλάζοντας τη στερεοχημική διάταξη των ενώσεων που συμμετέχουν στην αντίδραση μετά την πρόσδεση τους σ' αυτούς. Χαρακτηριστικό αυτών των αντιδράσεων είναι η απόλυτη εξειδίκευση μεταξύ του υποδοχέα και της χημικής ένωσης. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η εξειδίκευση, η ενεργοποίηση, η πραγματοποίηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των υποδοχέων μέσα από το Κ.Ν.Σ. εξετάζονται στην παρούσα εργασία σε αναλογία με τα στάδια της αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρήσεων, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο μέσα από τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα λαμβάνονται υπ' όψη τα πορίσματα του νευρογλωσσικού προγραμματισμού στην εφαρμογή της αποτελεσματικής διοίκησης. Εκτενέστερα εξετάζονται κάποιες χημικές ουσίες υποδοχείς που επηρεάζουν κυρίως τις διεργασίες της μνήμης και του εγκεφάλου και ενέχονται στη λήψη αποφάσεων των στελεχών μιας επιχείρησης όπως η καφεΐνη, το αλκοόλ, η νικοτίνη, τα οπιοειδή και τα κανναβινοειδή. Η χρήση των ουσιών αυτών αλλάζει τη συμπεριφορά του ατόμου σε συνάρτηση με την ποσότητα λήψης αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.