Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης Ανώνυμων Εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης Ανώνυμων Εταιριών

Κεσίδη, Λία Ο.
Μπολυμένη, Χριστίνα Θ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί σήμερα μια από τις πιο ευέλικτες μορφές εταιρείας, καθώς πρόκειται για μια κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας οι μέτοχοι έχουν την ευθύνη μέχρι του ποσού που έχουν εισφέρει. Αυτή της η ιδιαιτερότητα της προσφέρει μια ευρεία γκάμα εναλλακτικών, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει προκειμένου να βρει τις καταλληλότερες μορφές χρηματοδότησης. Είτε πρόκειται για άντληση ρευστότητας από ίδια κεφάλαια και την αξιοποίηση του παθητικού της, είτε για την εισροή ξένων κεφαλαίων με την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών ή τον τραπεζικό δανεισμό, η εκάστοτε Ανώνυμη Εταιρεία καλείται να επιλέξει το άριστο μείγμα κεφαλαιακής διάρθρωσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν δυνατό σε όλες τις εταιρίες και ειδικότερα τις νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τις προαναφερθείσες συμβατικές πηγές λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και τον μεγάλο κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένες. Για το λόγο αυτό, έχουν προκύψει νέες μορφές χρηματοδότησης προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό και να βοηθήσουν εταιρίες που είτε κάνουν τα πρώτα τους βήματα, είτε προσπαθούν να ανακάμψουν μετά από μια ζημιογόνο περίοδο. Μερικές από αυτές είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων και το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία όλων αυτών των διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης που προσφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.