Χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδου κινητής τηλεφωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδου κινητής τηλεφωνίας

Σιδερής, Κωνσταντίνος Α.

Η μελέτη που ακολουθεί εστιάζει κατά κύριο λόγο στην χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Πρόκειται για μία έρευνα που προβαίνει στην αξιολόγηση της κατάστασης, στην οποία έχει επέλθει σήμερα ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και πως προβλέπεται να εξελιχθεί περισσότερο στο μέλλον. Ακόμη, γίνεται παρουσίαση όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στη συνέχεια διεξάγεται η χρηματοοικονομική ανάλυση. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία μελέτη που εστιάζει στην αξιολόγηση της πορείας των εταιρειών τηλεπικοινωνίας. Αυτή η έρευνα επιτεύχθηκε με τη συμβολή της δευτερογενούς μεθόδου ανάλυσης, η οποία βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες της εγχώριας και διεθνούς αρθρογραφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Τηλεπικοινωνία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-09


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.