Συγκριτική ανάλυση μελέτης περίπτωσης στην ελληνική αγορά καφέ: «Μικέλ» και «Coffee Island»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συγκριτική ανάλυση μελέτης περίπτωσης στην ελληνική αγορά καφέ: «Μικέλ» και «Coffee Island»

Γκόντια, Βιργινία Π.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική ανάλυση της μελέτης περίπτωσης της ελληνικής αγοράς καφέ. Επιχειρείται μία έρευνα προκειμένου να γίνει κατανοητό πως κινείται η αγορά του καφέ και σε τι κατάσταση βρίσκονται δύο συγκεκριμένες εταιρείες που προσφέρουν καφέ. Ακόμη γίνεται καταγραφή των χαρακτηριστικών του μάρκετινγκ και του πλαισίου των στρατηγικών που υιοθετούν οι αλυσίδες καταστημάτων καφέ. Πιο αναλυτικά αποτυπώνονται οι στρατηγικές και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αλυσίδες καταστημάτων καφέ, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους και να μπορούν να κατακτούν το όραμα τους. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιείται μία δευτερογενής έρευνα, όπου προσδιορίζονται οι στρατηγικές και η οικονομική κατάσταση της αλυσίδας καταστημάτων καφέ Μικέλ και Coffe Island. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας συνέβαλαν στοιχεία τόσο της ελληνικής όσο και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικές επιχειρήσεις
Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.