Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Σοφιάς, Κωνσταντίνος Δ.

H Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διευκόλυνση και ανάπτυξη του νόμιμου εμπορίου, θεσπίζει απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, προς όφελος των συναλλασσόμενων. Στην προσπάθειά της αυτή, για την επίτευξη των στόχων της, περιλαμβάνεται και η προώθηση του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator - AEO). Η έννοια του καθεστώτος του ΕΟΦ εισήχθη, από την ΕΕ το 2008, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες, καθώς και τη διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων. Η ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τρίτες χώρες καθώς και η αναγκαιότητα της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων με συγκεκριμένους κανόνες προστασίας και ασφάλειας, οδήγησε την Κοινότητα στον θεσμό του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Authorised Economic Operator (AEO). Πρόθεση της Κοινότητας είναι η χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα επωφελούνται, ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που τους χορηγείται, τόσο σε επίπεδο απλουστεύσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία όσο και σε επίπεδο τελωνειακών διευκολύνσεων όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους. Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (επιχειρήσεις) είναι ειδικά πιστοποιημένοι από τις τελωνειακές αρχές αξιόπιστοι φορείς, στους οποίους παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στις διαδικασίες, τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων. Οι συμφωνίες για τη χορήγηση καθεστώτος ΑΕΟ που χορηγείται σε μία χώρα μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται στο έδαφος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπουν στον φορέα εκμετάλλευσης να εισέλθει στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού που απαιτούν την τήρηση όλων των υψηλών προτύπων ασφαλείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τελωνεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.