Γεωργική οικονομία και εξαγωγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Γεωργική οικονομία και εξαγωγές

Γάτου Μαρία Α., Μαρία Α.

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας εστιάζει στην Γεωργική Οικονομία και στις εξαγωγές. Η θέση του πρωτογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παραμένει σημαντική, κρινόμενη από την έκταση και το μέγεθος του πληθυσμού των κυρίως αγροτικών περιοχών. Η Γεωργική Οικονομία αποτελεί ένα βασικό και ξεχωριστό κλάδο έχοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο αγροτικός τομέας δύναται να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, ο ρόλος του στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και πώς η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) συμβάλλει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Οι εξαγωγές αποτελούν σημαντικές μακροοικονομικές μεταβλητές για μια οικονομία. Η Ελλάδα αποτελεί βασικό προμηθευτή αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές με σημαντική παρουσία στις περισσότερες αγορές των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική κρίση δημιούργησε οικονομικά αδιέξοδα, οδηγώντας σημαντικό αριθμό να στραφεί στο πρωτογενή τομέα και ειδικότερα να κάνει χρήση του μέτρου 112 <<Εγκατάσταση Νέων Αγροτών>>

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωργία - Οικονομικές απόψεις
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.