Αντικειμενικές δυσκολίες εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά λόγω κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αντικειμενικές δυσκολίες εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά λόγω κρίσης

Ιωαννίδης, Θεόδωρος Ι.

Στόχος και φιλοδοξία κάθε επιχείρησης, ειδικά στις μέρες μας και σε περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης, είναι πρωταρχικά η βιωσιμότητα της και κατ’ επέκταση η μεγιστοποίηση των κερδών της. Η εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης νέων προϊόντων αποτελεί μια πηγή ανανέωσης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με την αύξηση του ανταγωνισμού. Ο προγραμματισμός κάθε επιχείρησης διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά από μηχανισμούς και πολιτικές που ακολουθεί. Σκοπός του προγραμματισμού είναι η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης για να μπορέσουν να της δοθούν οι δυνατότητες που θα την βοηθήσουν να επιβιώσει και να διαδραματίσει ίσως έναν ηγετικό ρόλο στον κλάδο της. Ο ρόλος της λήψεως αποφάσεων είναι από τους πιο καίριους παράγοντες που προσδιορίζουν την πορεία και το μέλλον που μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα καλομελετημένο στρατηγικό σχεδιασμό έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν και δεν έχουν στρατηγικούς προσανατολισμούς, αλλά αντιδρούν παθητικά στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Η στρατηγική περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, που είναι απαραίτητες για να φθάσουν αγαθά και υπηρεσίες στον καταναλωτή, είναι η «γέφυρα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης». Δηλαδή, κατευθύνει και διευθύνει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών στον καταναλωτή. Δεν είναι η σχεδίαση και η παραγωγή αγαθών, αλλά ο εγκέφαλος στη λήψη αποφάσεων, που επηρεάζουν και κατευθύνουν τέτοιες ενέργειες. Αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας έρευνας. Επιχειρείται καταρχήν να διαπιστωθεί ο ρόλος της λήψης αποφάσεων και η εισαγωγή νέων προϊόντων βάση της στρατηγικής στην σύγχρονη επιχείρηση και εν μέσω σφοδρής οικονομικής κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Λήψη αποφάσεων
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.