Συστήματα διοίκησης στο χώρο της υγείας: περίπτωση του “Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων”

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συστήματα διοίκησης στο χώρο της υγείας: περίπτωση του “Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων”

Μητσάκου, Ιωάννα Δ.

Ένας από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς είναι ο τομέας των υπηρεσιών υγείας, όπου αναπτύχθηκε σταδιακά με τη χρήση νέων καινοτομιών.Για το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη σωστή λειτουργία και την οργάνωση του οργανισμού πρέπει οι στρατηγικοί στόχοι να βελτιώνονται συνεχώς Ακόμη για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, στο περιβάλλον του νοσοκομείου, χρειάζεται να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια από όλα τα επίπεδα εξουσίας όπου βρίσκονται σ’ αυτό. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διοίκηση όπου υπάρχει στον τομέα της υγείας, στην ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, στους λειτουργικούς παράγοντες διαμόρφωσής του, με ιδιαίτερη αναφορά στη διάρθρωση των τμημάτων και τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διάρθρωση της οργάνωσης και διοίκησης, όλων των τμημάτων του ιδρύματος «ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση υπηρεσιών υγείας
Υπηρεσίες υγείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.