Διαχρονική ανάλυση του αλουμινίου και σύγκριση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κλάδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαχρονική ανάλυση του αλουμινίου και σύγκριση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κλάδο

Αριδάς, Σπυρίδων Π.

Η κρίση η οποία ταλανίζει την χώρα μας τα τελευταία έτη είναι βαθιά και κινδυνεύει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Ο κλάδος του αλουμινίου δεν αποτελεί εξαίρεση και είναι ένας από τους πολλούς κλάδους που επηρεάστηκαν αρνητικά όλα αυτά τα χρόνια. Η κρίση έφερε μείωση και αλληλεπίδραση όμως και σε όλους τους συγγενείς κλάδους και αυτούς που χρησιμοποιούν τα παράγωγα από το αλουμίνιο. Υπογραμμίζεται η κατακόρυφη μείωση των οικοδομικών αδειών, η συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η σημαντική πτώση του τζίρου των βιομηχανιών και βιοτεχνιών δομικών υλικών και φυσικά των εξαγωγών τους. Σε μια περίοδο λοιπόν, κατά την οποία σημειώνονται αρνητικές εξελίξεις και επικρατούν δυσοίωνες προβλέψεις για το σύνολο της οικονομίας άρα και του κλάδου, η ανάλυση της οικονομικής πορείας εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την συνολικότερη πορεία του τομέα, αποτελούν στόχο για να αποκαλυφθούν σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των κλάδων αλλά και προοπτικές ή ευκαιρίες. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της γενικής κατάστασης στον κλάδο του Αλουμινίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό θα παρατεθούν τα στοιχεία του κλάδου και επιπλέον θα πραγματοποιηθεί και μία μελέτη περιπτώσεως της εταιρίας Ελληνικό Αλουμίνιο πρωτοπόρας εταιρίας στον κλάδο. Η μελέτη περιπτώσεως θα πραγματοποιηθεί με την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας που θα γίνει με την βοήθεια αριθμοδεικτών. Τέλος θα παρατεθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Αλουμίνιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.