Εμπόριο, επιχειρηματικές προσφορές: Ελλάδα - Βουλγαρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εμπόριο, επιχειρηματικές προσφορές: Ελλάδα - Βουλγαρία

Karpachev, Zhoro G.

Η εν λόγο Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στο Εμπόριο και στις Επιχειρηματικές Προσφορές στην Ελλάδα - Βουλγαρία. Η εργασία εξετάζει την οικονομική ενοποίηση και το κομμάτι στην άρση των εμποδίων που εισάγουν διακρίσεις στο εμπόριο μεταξύ ορισμένων χωρών. Η σημερινή ΕΕ αναδύεται ως ζώνη ελευθέρων συναλλαγών που αναπτύσσεται στη δημόσια αγορά και οδήγησε στη δημιουργία ενός οικονομικού νομίσματος και πολιτικής ένωσης. Η σημασία του εμπορίου για την κοινωνία ορίζει το θέμα ως επίκαιρο και η επιλογή των δύο χωρών δεν έγινε μόνο από καθαρά προσωπική επιλογή ,αλλά και για τα θετικά του εμπορίου ανάμεσα σε δύο βαλκανικές,συνορευόμενες χώρες. Έτσι για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση του θέματος γίνεται μια αναφορά στο Εμπόριο και στις Διεθνείς αγορές και στον Ρόλο και τον τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη διαδικασία ρύθμισης των διεθνών οικονομικών σχέσεων.Έπειτα κάνει μια ανάλυση στις Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδα – Βουλγαρία παρουσιάζοντας τις δυο χώρες. Τέλος διατυπώνονται τα συμπεράσματα βασιζόμενα στα όσα διατυπώθηκαν στην εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.