Υιοθέτηση στρατηγικών μάρκετινγκ από τις γουνοποιητικές της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υιοθέτηση στρατηγικών μάρκετινγκ από τις γουνοποιητικές της Καστοριάς

Παναγιωτίδης, Γεώργιος Ν.

Το μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και για τις εταιρείας γούνας. Σχεδόν όλες οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις στρατηγικές μάρκετινγκ, που θεωρούν πως θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Ωστόσο, διανύουμε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, εξαιτίας της οποίας οι περισσότεροι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα και γίνονται ιδιαίτερα επιλεκτικοί με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα αγοράσουν. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες κατά περίπτωση στρατηγικές μάρκετινγκ, ώστε να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το πελατολόγιό τους. Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί η υιοθέτηση στρατηγικών μάρκετινγκ από τις εταιρείες γούνας της Καστοριάς. Για την εκπόνηση της εργασίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς επίσης και η ποιοτική ανάλυση δεδομένων, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Καστοριάς στον κλάδο της γούνας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η μελέτη περίπτωσης ορισμένων επιχειρήσεων γούνας, προκειμένου να λυθούν απορίες, τις οποίες δεν καλύπτει η βιβλιογραφία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε, πως η γούνα καθιστά ένα αρκετά ακριβό προϊόν και οι εταιρείες πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικές με τις στρατηγικές που θα εφαρμόσουν, ώστε να προσελκύσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Ενώ, το κόστος τους ως προϊόν, αποτελεί και τον κυριότερο λόγο, που οι επιχειρήσεις γούνας δεν στηρίζονται στο μάρκετινγκ μέσω του διαδικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Γούνα
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.