Παραγωγικό δυναμικό 5 υβριδίων καλαμποκιού υπό συνθήκες μειωμένων εοσροών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παραγωγικό δυναμικό 5 υβριδίων καλαμποκιού υπό συνθήκες μειωμένων εοσροών

Πεχλιβανίδου, Ευδοκία
Γραμμάτη, Κυριακή

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανθεκτικότητας 5 υβριδίων καλαμποκιού σε συνθήκες μειωμένης άρδευσης και γενικώς μειωμένων εισροών, καθόσον εφαρμόστηκε μόνο επιφανειακή λίπανση στα μισά πειραματικά τεμάχια. Στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα την καλλιεργητική περίοδο 2016 εγκαταστάθηκε πειραματικός αγρός. Το πειραματικό σχέδιο ήταν ένα σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη (RCB) με τρεις επαναλήψεις. Μετρήθηκαν η απόδοση, η άνθιση, ο αριθμός φυτών και ο αριθμός σπαδίκων και έγινε σύγκριση της συμπεριφοράς των 5 υβριδίων με προσθήκη ή χωρίς την προσθήκη λιπάσματος. Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των 5 υβριδίων που μελετήθηκαν, οι οποίες όμως δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές όπως και μεταξύ και των δύο επεμβάσεων λίπανσης. Αντίθετα στατιστικώς σημαντική ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ των 5 υβριδίων και την προσθήκη ή όχι λίπανσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Καλαμπόκι - Καλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.